Παροχές

 • Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαισιωμένο απο πλούσιο υλικό.
 • Διπλωματούχοι παιδαγωγοί.
 • Τακτική ενημέρωση γονέων (ομαδικά ή ατομικά).>
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Εκδρομές σε Θέατρα, μουσεία και σε πολιτιστικούς χώρους.
 • Αφσαλιστική κάλυψη όλων των παιδίων.
 • Μεταφορά με σχολικά (απο και πρός το σπίτι.
 • Δυνατόητα μεσημεριανής ξεκούρασης.
 • Συνεργασία με παιδίατρο, Παιδοψυχολογο, Λογοπαιδικό και Εργοθεραπευτή.>
 • Δεκατιανό, Μεσημεριανό, σε ειδική διαμορφωμένη τραπεζαρία.
 • Παρακολούθηση με κλειστο κύκλωμα τηλεόρασης.
 • Κάθε τάξη έχει δική της τηλεφωνική γραμμή για επικοινωνία με τον παιδαγωγό.
 • Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας (ακουστική και όχι γραπτή), μία φορά την εβδομάδα.
 • Κολυμβητήριο( δύο φορές την εβδομάδα).>
 • Θεατρικές παρατάσεις σε κανονικό θέατρο με κουστούμια και ηχολήπτες με ηθοποιούς τα ίδια τα παιδιά.